TASUM
TASUM
Projektová činnosť
Diagnostický prieskum konštrukcií
Posudky a výpočty mostov a konštrukcií
Inžinierska a konzultačná činnosť
Realizácie stavieb
Kontakt

Adresa: Štrková 10, 010 09 Žilina
IČO: 36 724 041
IČDPH: SK2022300379
Tel.: +421 41 7003 303-04
Fax: +421 41 7637 293
E-mail: info@tasum.sk