T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance

Naša práca

Štatistika v číslach

Typ konštrukcie Počet prehliadok v rokoch
1992 - 2015 2016 - 2017 2018
Dosková M 365 15 5
P 249 7 3
PP 157 21
Dosko-trámová M 138 11 2
P 62 15
PP 78 8 3
PT 12 2
Oblúková M 5 2
Klenbová K 55 12
B 49 7

Typ konštrukcie Počet prehliadok s prepočtom zaťažiteľnosti v rokoch
1992 - 2015 2016 - 2017 2018
Dosková M 289 12 4
P 266 4 1
PP 115 18
Dosko-trámová M 112 7 1
P 48 9 2
PP 51 6 2
PT 12 1
Oblúková M 3
Klenbová K 37 2 2
B 22
Vysvetlivky:

M - monolitická
P - prefabrikovaná
PP - prefabrikovaná predpätá
PT - parapetný trám
K - kamenná
B - betónová

Vzorové projekty

Sanácia:

Sanácia mosta Ochodnica (2007)

Sanácia poškodeného piliera veľkou vodou a súvisiaceho poškodenia mostovky.

Popis + galéria

Sanácia mosta vo Vinici

Celková sanácia mosta a rozšírenie o chodníkovú časť.

Popis + galéria

Sanácia kamenného mosta Dunajov

Celková sanácia narušeného kamenného mosta.

Popis + galéria

Diagnostika:

Diagnostika mostného objektu ponad rieku Trnávka za Bernolákovou bránou v Trnave

Úplná diagnostika a prepočet mostných objektov.

Detaily Galéria

Diagnostika železničného mostného objektu v Rohožníku

Diagnostika vybraných prvkov spodnej stavby železničného mostného objektu.

Detaily

Diagnostika objektu základov rotačnej pece v Rohožníku

Diagnostika výstuže a stavu betónu základu.

Detaily

Diagnostika mostného objektu cez rieku Orava za obcou Štefanov

Celková diagnostika mostného objektu.

Detaily

Diagnostika mostného objektu cez Vadičovský potok v Hornom Vadičove

Celková diagnostika mostného objektu.

Detaily

Pasportizácia:

Handlová 2009

Pasport porúch okolitej zástavby na poštovej ulici v handlovej

Detaily Galéria