T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance

O nás

Firma TASUM, s.r.o. vznikla v roku 2016 ako pokračovanie spoločnosti Ing. Peter Slašťan TASUM (SZČO) s obsahom vykonávania činností v oblasti projektovania inžinierskych konštrukcií, diagnostického prieskumu, výpočtov a posudkov, konzultačných a inžinierskych činností.

Za roky našej činnosti vykonávame ročne v priemere 88 prehliadok s diagnostikou všetkých typov a druhov mostných objektov. Z tohto počtu je cca 44% aj s prepočtom zaťažiteľnosti.

V projektovej činnosti sa v rozpätí uvádzaných rokov vypracovali v každom roku sanačné projekty, projekty opráv a rekonštrukcií ale aj nové objekty v priemernom počte 25 za rok.

Firemné priestory
Firemné priestory
Firemné priestory